MIĘDZYNARODOWY KONKURS BALETOWY

IDEA


Ideą Opolskiego Festiwalu Tańca jest zderzenie kultur różnych stylów i technik tanecznych, wzajemna wymiana wiedzy, świetna zabawa ale także taneczna rywalizacja. Międzynarodowy Konkurs Baletowy stanowi jeden z głównych punktów Opolskiego Festiwalu Tańca podczas którego swój dorobek artystyczny, mogą zaprezentować duety i soliści ogólnokszałcących szkół baletowych jak i amatorzy szkolący się w szkołach, studiach i ogniskach baletowych. Jury sędziowskie stanowią eksperci tańca klasycznego z całego świata. Turniej jest rozgrywany w oparciu o zasady FAIR PLAY oraz Regulamin Międzynarodowego Konkursu Baletowego Opole 2017.  

Na Opolski Festiwal Tańca składa się 5 głównych dziedzin tańca: Street Dance, Tap Dance, Disco Dance, Performing Art., Caribbean Dances. Festiwal przez nas tworzony jest ŚWIĘTEM TAŃCA, który nie zamyka się na jeden styl czy technikę, nie skupia się tylko na warsztatach czy części konkursowej bądź imprezowej. To co robimy jest odważnym i nowatorskim wydarzeniem  na skalę całego Kraju!

 

Na każdą z poszczególnych dziedzin tańca składają się warsztaty i seminaria z Artystami Światowej Klasy, Panele Dyskusyjne, Bitwy Taneczne oraz Międzynarodowy Turniej Tańca.

 

 • Ponad 1000 spodziewanych uczestników
 • 53 godziny warsztatów
 • 27 międzynarodowych trenerów
 • 8 parkietów tanecznych
 • 3 dni wypełnione tańcem

CELE TURNIEJU


 • prezentacja i promowanie tańca klasycznego,
 • pomoc uzdolnionym młodym tancerzom w rozpoczęciu zawodowej kariery,
 • międzynarodowa rywalizacja Fair Play oraz integracja tancerzy, dyrektorów i pedagogów tańca klasycznego z całego świata;
 • promocja Miasta Opole;
 • promocja województwa opolskiego;
 • wyłonienie laureatów konkursu na poszczególnych poziomach zaawansowania oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych;
 • wyłonienie zwycięzcy konkursu i przyznanie Grand PRIX Opole 2017

PLAN ORGANIZACJI KONKURSU


24.11.2018 – przyjazd uczestników

 

24.11.2018  Dzień Konkursowy - Taniec Klasyczny oraz Taniec Współczesny

 • 14.00 – 18.00 KONKURS - Godziny mogą ulec zmianie
 • 18.30 – ogłoszenie wyników
 • 24.11.2018 Finał Konkursu
 • 19.00 – 22.00 – OPOLE DANCE FESTIWAL GALA GWIAZD  2018 – wybrane finałowe prezentacje

 

Szczegółowy program zostanie przesłany i opublikowany po zamknięciu list startowych i umieszczony na naszej stronie internetowej, oraz www.pft.org.pl

JURY KONKURSU


 • Skład Jury oraz przewodniczącego powołuje Organizator,
 • W skład Jury wchodzą uznani pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni,
 • W Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w konkursie oraz Dyrektorzy i wicedyrektorzy uczestniczących w konkursie szkół baletowych,
 • Jury działa przez cały czas trwania konkursu,

 

Do zadań Jury należy:

 

 • ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru baletowego oraz układów dowolnych, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała,  elegancji, wyrazu, muzykalności,
 • ocena umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,
 • wytypowanie laureatów konkursu „Tendus 2018” - tytuł przyznawany spośród wszystkich uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • Uczestnicy konkursu oceniani są indywidualnie w skali od 1 – 10 punktów, niezależnie od tego, czy występują solo, czy w duecie,
 • W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Jury,
 • Uchwały Jury zapadają większością głosów, przy obecności pełnego składu Jury,
 • Obrady Jury odbywają się w dniu konkursowym,
 • Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

NAGRODY


 • Nagrodą Grand PRIX konkursu „Tendus Opole 2018” jest „Złoty Bilet” na VI Opolski Festiwal Tańca (wartość 500 zł) oraz inne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 • Tytuł laureata konkursu „Tendus Opole 2018”,  oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów przyznawane są laureatom konkursu wytypowanym przez Jury, spośród wszystkich uczestników danej kategorii wiekowej konkursu (oraz poziomu zaawansowania).
 • Jury ma prawo przyznania lub nieprzyznania głównych nagród, w zależności od wyników finalistów,
 • Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe,
 • Jury ma prawo przyznania nagród pozaregulaminowych dla pedagogów,
 • Wszystkie nagrody, tytuły i wyróżnienia są indywidualne,
 • Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom i certyfikat uczestnictwa,

 

 

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZEŃ


WARUNKI UCZESTNICTWA


Do uczestnictwa w konkursu zgłaszają Dyrektorzy szkół baletowych, szkół tańca, ognisk i studiów po przez przesłanie w nieprzekraczalnym terminie 19 listopada 2018 r.
Karty zgłoszeń oraz potwierdzenia dokonania opłaty startowej na adres mailowy: biuro@opolskifestiwaltanca.pl  oraz m.gawron@pft.org.pl


Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przekazać do organizatora konkursu materiały reklamowe do folderu

(zdjęcie portretowe i baletowe, prezentowany repertuar, krótkie CV i zdjęcie portretowe pedagoga prowadzącego, krótką informację o szkole z danymi adresowymi)

pocztą internetową na adres  biuro@opolskifestiwaltanca.pl w terminie do 19 listopada 2018 roku.

Polskie i zagraniczne Szkoły Baletowe mogą zgłosić do konkursu nieograniczona liczbę uczniów.


Wysokość opłaty startowej wynosi:  40 zł / 10€ od osoby

na rachunek bankowy Royal Dance Company Tomasz Nawrocki mBank nr konta:  42 1140 2004 0000 3502 3717 5420
DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY: IBAN: PL02114020040000301205693546 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK


 w treści przelewu należy wpisać, za co została dokonana startowa np.:  {Klub XYZ - opłata startowa}

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub warunkowego zgłoszenia za podwójną opłatą startową.
Nie ma możliwości wpłacania startowego na miejscu. Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!


Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników w dniu Turnieju
w godzinach trwania rejestracji tj. od godziny 7:00 w Biuro Festiwalu - domEXPO ul. Kępska 8, Opole


___________________________DO ZOBACZENIA NA PARKIECIE!