MIĘDZYNARODOWY KONKURS BALETOWY

IDEA


Ideą Opolskiego Festiwalu Tańca jest zderzenie kultur różnych stylów i technik tanecznych, wzajemna wymiana wiedzy, świetna zabawa ale także taneczna rywalizacja. Międzynarodowy Konkurs Baletowy stanowi jeden z głównych punktów Opolskiego Festiwalu Tańca podczas którego swój dorobek artystyczny, mogą zaprezentować duety i soliści ogólnokszałcących szkół baletowych jak i amatorzy szkolący się w szkołach, studiach i ogniskach baletowych. Jury sędziowskie stanowią eksperci tańca klasycznego z całego świata. Turniej jest rozgrywany w oparciu o zasady FAIR PLAY oraz Regulamin Międzynarodowego Konkursu Baletowego Opole 2017.  

Na Opolski Festiwal Tańca składa się 5 głównych dziedzin tańca: Street Dance, Tap Dance, Disco Dance, Performing Art., Caribbean Dances. Festiwal przez nas tworzony jest ŚWIĘTEM TAŃCA, który nie zamyka się na jeden styl czy technikę, nie skupia się tylko na warsztatach czy części konkursowej bądź imprezowej. To co robimy jest odważnym i nowatorskim wydarzeniem  na skalę całego Kraju!


Na każdą z poszczególnych dziedzin tańca składają się warsztaty i seminaria z Artystami Światowej Klasy, Panele Dyskusyjne, Bitwy Taneczne oraz Międzynarodowy Turniej Tańca.


 • Ponad 1500 spodziewanych uczestników
 • 159 godzin warsztatów
 • 37 międzynarodowych trenerów
 • 12 parkietów tanecznych
 • 3 dni wypełnione tańcem

CELE TURNIEJU


 • prezentacja i promowanie tańca klasycznego,
 • pomoc uzdolnionym młodym tancerzom w rozpoczęciu zawodowej kariery,
 • międzynarodowa rywalizacja Fair Play oraz integracja tancerzy, dyrektorów i pedagogów tańca klasycznego z całego świata;
 • promocja Miasta Opole;
 • promocja województwa opolskiego;
 • wyłonienie laureatów konkursu na poszczególnych poziomach zaawansowania oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych;
 • wyłonienie zwycięzcy konkursu i przyznanie Grand PRIX Opole 2017

PLAN ORGANIZACJI KONKURSU


25.11.2017 – przyjazd uczestników


25.11.2017  Dzień Konkursowy - Taniec Klasyczny oraz Taniec Współczesny

 • 9.00 – 10.15 – lekcja w sali baletowej dla uczestników konkursu Opole 2017
 • 14.00 – 18.00 KONKURS
 • 18.30 – ogłoszenie wyników
 • 25.11.2017 Finał Konkursu
 • 19.00 – 22.00 – OPOLE DANCE FESTIWAL GALA GWIAZD  2017 – wybrane finałowe prezentacje


26.11.2017 Wyjazd uczestników.

Szczegółowy program zostanie przesłany i opublikowany po zamknięciu list startowych i umieszczony na naszej stronie internetowej, oraz www.pft.org.pl

JURY KONKURSU


 • Skład Jury oraz przewodniczącego powołuje Organizator,
 • W skład Jury wchodzą uznani pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni,
 • W Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w konkursie oraz Dyrektorzy i wicedyrektorzy uczestniczących w konkursie szkół baletowych,
 • Jury działa przez cały czas trwania konkursu,


Do zadań Jury należy:

​​​​​​​

 • ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru baletowego oraz układów dowolnych, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała,  elegancji, wyrazu, muzykalności,
 • ocena umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,
 • wytypowanie laureatów konkursu „Opole 2017” - tytuł przyznawany spośród wszystkich uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • Uczestnicy konkursu oceniani są indywidualnie w skali od 1 – 10 punktów, niezależnie od tego, czy występują solo, czy w duecie,
 • W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Jury,
 • Uchwały Jury zapadają większością głosów, przy obecności pełnego składu Jury,
 • Obrady Jury odbywają się w dniu konkursowym,
 • Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

NAGRODY


 • Nagrodę Grand PRIX konkursu „Opole 2017” w kwocie 500 zł, „Złotego Biletu” na V Opolski Festiwal Tańca (wartość 600 zł) oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów przyznawana jest jednemu spośród laureatów  konkursu wytypowanym przez Jury spośród wszystkich laureatów.
 • Tytuł laureata konkursu „Opole 2017”,  oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów przyznawane są laureatom konkursu wytypowanym przez Jury, spośród wszystkich uczestników danej kategorii wiekowej konkursu (oraz poziomu zaawansowania).
 • Jury ma prawo przyznania lub nieprzyznania głównych nagród, w zależności od wyników finalistów,
 • Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe,
 • Jury ma prawo przyznania nagród pozaregulaminowych dla pedagogów,
 • Wszystkie nagrody, tytuły i wyróżnienia są indywidualne,
 • Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom i certyfikat uczestnictwa,


REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZEŃ


WARUNKI UCZESTNICTWA


Do uczestnictwa w konkursu zgłaszają Dyrektorzy szkół baletowych, szkół tańca, ognisk i studiów po przez przesłanie w nieprzekraczalnym terminie 17 listopada 2017 r.
Karty zgłoszeń oraz potwierdzenia dokonania opłaty startowej na adres mailowy: biuro@opolskifestiwaltanca.pl  oraz m.gawron@pft.org.pl


Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przekazać do organizatora konkursu materiały reklamowe do folderu

(zdjęcie portretowe i baletowe, prezentowany repertuar, krótkie CV i zdjęcie portretowe pedagoga prowadzącego, krótką informację o szkole z danymi adresowymi)

pocztą internetową na adres  biuro@opolskifestiwaltanca.pl w terminie do 17 listopada 2017 roku.

Polskie i zagraniczne Szkoły Baletowe mogą zgłosić do konkursu nieograniczona liczbę uczniów.


Wysokość opłaty startowej wynosi:  40 zł / 10€ od osoby

opłatę należy przelać na rachunek bankowy Fundacji SPIN Alior Bank nr konta:  47 2490 0005 0000 4600 3869 2007
DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY: IBAN: PL47249000050000460038692007 SWIFT/BIC: ALBPPLPW

 w treści przelewu należy wpisać, za co została dokonana startowa np.:  {Klub XYZ - opłata startowa}


W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub warunkowego zgłoszenia za podwójną opłatą startową.
Nie ma możliwości wpłacania startowego na miejscu. Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!


Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników w dniu Turnieju
w godzinach trwania rejestracji tj. od godziny 8:00 w Biuro Festiwalu - domEXPO ul. Kępska 8, Opole


___________________________


OFERTA WARSZTATÓW DLA TANCERZY STARTUJACYCH W TURNIEJU


Bierzesz udział w Międzynarodowym Konkursie Baletowym, Międzynarodowym Turnieju Tańca lub Bitwach Tanecznych? To wspaniale! Przysługuje Ci 20% rabatu na Full Pass lub Style Pass!

Powstaje kolejne pytanie ... co z Biletem na GALĘ OPOLSKIEGO FESTIWALU TAŃCA ... Full Pass upoważnia do wstępu! Style Pass niestety nie.


Przelicz sobie wszystko dokładnie lub po prostu nas zapytaj: wyślij maila na biuro@opolskifestiwaltanca.pl


DO ZOBACZENIA NA PARKIECIE!